آزمایش لرزه‌نگاری درون گمانه‌ای دانهول (ِASTM D7400)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در این  آزمون، امواج برشي از طريق يك منبع توليد لرزه كه در سطح زمين قرار گرفته، توليد شده و توسط گيرنده ژئوفن كه در ته گمانه جاسازي شده است، دريافت مي گردد. منبع توليد لرزه، شامل يك چكش و صفحه اي فلزي كه به صورت افقي در سطح زمين قرار دارد، مي باشد . به وسيله اصابت چكش به اين صفحه فلزي در امتداد طولش، لرزه ايجاد مي شود، و به منظور افزايش تنش قائم وارد بر صفحة فلزي مذكور معمولاً بار چرخ يك وسيله نقليه به صورت استاتيكي روي آن قرار مي گيرد.  شماي كلي آزمايش در شکل زیر نمایش داده شده است

در چيدمان ابزار ها موقعيت محور ژئوفن انتهاي چاه بايد به نحوي در نظر گرفته شود كهاين ژئوفن موازي با صفحه افقي سر چاه قرار گيرد . آزمايش به طور معمول در فواصل يك متري از طول چاه انجام شده و در هر قسمت سرعت موج برشي از رابطه ساده Vs=ΔR/Δt حاصل مي‌شود در رابطه مذكور Rفاصله وتري صفحه فلزي از ژئوفن و t زمان دريافت يك موج برشي مي باشد. به منظور افزايش دقت اندازه گيري ها ممكن است ضربه ها از هر دو سوي چپ و راست در سر گمانه توليد شود.

اخيراً آزمون DHT  كه با استفاده از ابزار آزمايش نفوذ مخروط لرزه اي (SCPT) که به آن يك شتاب كار اضافه شده است، انجام مي شود با توجه به نفوذ ابزار CPT به داخل گمانه، در اين روش نيازي به حفاري گمانه پيش از انجام آزمايش موج لرزه‌ای نیست.

از آنجايي كه نفوذ مخروط لرزه‌اي (SCPT) در واقع تركيبي از تجهيزات حفاري ژئوتكنيكي و آزمون ها ي ژئوفيزيكي هستند اين آزمون روشي كارا و مفيد در كاوش های صحرايي محسوب مي شود علاوه بر اين آزمايش نفوذ پيزوكن لرزه اي (SCPTU) نيز كه از قابليت قرائت توام چهار پارامتر از طريق يك ابزار برخوردار است براي شناسايي هاي صحرايي در خاکهای ريز دانه كارايي دارد نمونه اي از نتايج آزمون مذكور در شكل زیر دیده می‌شود. (منبع کتاب کاوش‌های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیک تالیف دکتر علی قمبری)

در شکل زیر دو نمونه از انجام ازمایش دانهول این شرکت دیده می‌شود

 

اطلاعات تماس


تهران، شهرک چیتگر شمالی، خیابان ارغوان 2 ، کوچه کاهه، پلاک ۱۹

تلفن: 44792876-021


موبایل: 09120627669

Search