مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشگاه مکانیک خاک

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
بررسی ژئوتکنیکی از طریق تحلیل داده های بدست آمده از عملیات صحرایی و آزمون های آزمایشگاهی صورت می گیرد که در ادامه اشاره می گردد : 

فعالیت های صحرایی و آزمون های برجا

1- انجام بازدید های محلی و تعیین مشخصات کلی منطقه مورد مطالعه به لحاظ توپوگرافی ، وضعیت آب و هوا و نحوه ساخت و ساز
2-   مطالعات صحرایی شامل حفر گمانه های شناسایی ، انجام آزمایش ها برجا مانند آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) ، آزمایش نفوذ مخلوط (CPT) ، آزمایش برش پره (Vane) ، پرسیومتر ، بارگذاری صفحه و برش برجا خاک، اندازه گیری نفوذپذیری (لوژان و لوفران) ،   

آزمایش دانسیته در محل

حفاری ماشینی

آزمایش برش برجا

آزمایش بارگذاری صفحه

آزمایش‌های ژئوفیزیک

در این بخش انواع آزمایش‌های صحرایی ژئوفیزیکی نظیر آزمایش لرزه نگاری شکست مرزی (Refraction seismic)،
آزمایش لرزه نگاری درون گمانه‌ای (دانهول)، آزمایش ژئوالکتریک جهت تعیین مقاومت زمین و ژئو رادار  جهت یافتن حفرات قنات و پایپ لاین‌ها انجام می گیرد

آزمایش لرزه نگاری درون گمانه ای (دانهول)

آزمایش لرزه‌نگاری انکساری

آزمایش ژئورادار (GPR)

آزمایش الکتریکی خاک (ژئوالکتریک)

آزمون های آزمایشگاهی 

در این بخش انواع خدمات آزمایشگاهی شامل کلیه آزمایش های فیزیکی ، مکانیکی و شیمیایی خاک نظیر آزمون دانه بندی،  تعیین درصد رطوبت، هیدرومتری، حدود اتربرگ، نفوذ پذیری، سه محوری، برش مسقیم، تحکیم و تک محوری بسته به نوع و جنس خاک و همچنین آزمایش شیمیایی بر اساس استاندارد های ASTM ارایه می شود

تحلیل نتایج و ارایه گزارش ژئوتکتیک 

در نهایت و پس از جمع آوری نتایج آزمون‌های صحرایی و آزمایشگاهی ، مهندسین مجرب این شرکت با بررسی نتایج فوق و حذف نتایج نامعتبر ، شرایط موجود را مورد تفسیر و ارزیابی قرار داده و بر اساس آن در قالب گزارش مطالعات ژئوتکنیک، توصیه‌های فنی و اجرایی مربوط به پروژه را بر اساس استانداردهای معتبر داخلی و خارجی ارائه می‌کنند که در صورت لزوم مورد تایید سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز قرار خواهد گرفت.

اطلاعات تماس


تهران، شهرک چیتگر شمالی، خیابان ارغوان 2 ، کوچه کاهه، پلاک ۱۹

تلفن: 44792876-021


موبایل: 09120627669

Search