روش‌هاي الكتريكي (ژئوالكتريك)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اساس كليه روش هاي الكتريكي بر اندازه گيري مقاومت زمين در برابر عبور جريان الكتريكي يا ميزان قابليت هدايت الكتريكي آن مي باشد. با توجه به آنكه خواص الكتريكي هر يك از خاكها و سنگهای روي پوسته زمين تا حدودي شناخته شده است، اطلاع از ميزان مقاومت يا هدايت الكتريكي مواد مي تواند براي شناسايي جنس آنها به كار برود. روش هاي الكتريكي به دو گروه، روش های الكتريكي با چشمه طبيعي و روش‌هاي الكتريكي با چشمه مصنوعي، بنا به نوع چشمه يا منبع انرژي(طبيعي يا مصنوعي)، تقسيم مي شوند. يكي از روش‌هاي الكتريكي مبتني بر چشمه مصنوعي و اندازه گيري مقاومت الكتريكي زمين كه به نسبت ساير روش هاي الكتريكي از كاربرد بيشتري در مطالعات ژئوتكنيك برخوردار است، روش مقاومت سنجي  مي باشد.

اساس كار روش مقاومت سنجي محاسبه مقاومت الكتريكي محيط بين دو الكترود كه روي زمين كار گذاشته شده اند، مي‌باشد. بنا به قانون اهم با داشتن اختلاف پتانسيل و شدت جريان بين دو الكترود مذكور مي توان مقاومت الكتريكي آن را محاسبه كرد  با داشتن مقاومت الكتريكي و استفاده از جداول و اطلاعات مقاومت ويژه الكتريكي انواع خاك ها و سنگ ها ، مي توان جنس لايه ها را تخمين زد . از اين روش براي مطالعه لايه های زير سطحي و تعيين سطح آب زير زميني استفاده مي شود در شكل زیر  جانمايي صحرايي ابزارهاي مورد استفاده  در برداشت مقاومت الكتريكي نشان داده شده است.

در صورتي كه بررسي تغييرات مقاومت ويژه خاك در يك سطح افقي مورد نظر باشد مي توان فاصله الكترود ها را ثابت نگه داشته و موقعيت مركز آن را تغيير داد . اين نحوه بررسي به پروفيل زني موسوم است. همچنين در حالتي كه بررسي تغييرات عمقي مقاومت ويژه خاك مورد نظر باشد مي توان مركز الكترود ها را ثابت نگه داشته و فاصله بين آن ها را تغيير داد . با افزايش فاصله بين الكترود ها عمق مورد بررسي نيز افزايش مي يابد. اين نحوه بر رسي به سونداژ الكتريكي موسوم است.

در این آزمایش از روش استاندارد چهار الکترودی ونر جهت تعیین میزان مقاومت و خورندگی زمین استفاده می‌شود. دو الکترود برای شارش جریان و دو الکترود برای اندازه‌گیری میزان پتانسیل. بسته به عمق مورد مطالعه فاصله الکترودها از هم تغییر خواهد کرد. با روش‌های مشابه ژئوالکتریکی (قطبی-دوقطبی...) و تعیین میزان مقاومت الکتریکی در اعماق مختلف زمین میتوان به عمق سفره‌های آبدار، میزان آبدهی و نقاط بهینه برای حفر چاه‌های عمیق پی برد.

اطلاعات تماس


تهران، شهرک چیتگر شمالی، خیابان ارغوان 2 ، کوچه کاهه، پلاک ۱۹

تلفن: 44792876-021


موبایل: 09120627669

Search